+420 603 539 605       geol.ol@seznam.cz
logo Geol

Reference společnosti

Mezi naše zákazníky patří stavební firmy, projekční kanceláře, městské a obecní úřady, správci inženýrských sítí i široká veřejnost.

leden 2013
vizualizace projektu Investorská a developerská skupina CPI zahájila výstavbu administrativně hotelového komplexu CPI City Center Olomouc v sousedství Krajského úřadu a hlavního vlakového nádraží.

Projekt zahrnuje čtyřhvězdičkový hotel, kongresové centrum a administrativní budovu. Základem nového komplexu se stane rekonstruovaný hotel Sigma s novým interiérem a pod hlavičkou mezinárodní sítě hotelů Clarion. Na výraznou budovu hotelu navážou po stranách dva administrativní objekty. Ve vzniklém vnitrobloku vyroste rozsáhlé kongresové centrum, které pojme až 1 400 osob. V kongresovém centru bude šest salónků a hlavní polyfunkční sál s možností dělení na čtyři další samostatné prostory. Komplex dále zahrnuje podzemní parkování ve dvou patrech a venkovní parkovací stání.

Na projektu se podílíme vytyčením stávajících objektů a finálním zaměřením skutečného provedení stavby.

říjen 2012
zastaralé koupaliště v Litovli Modernizace koupaliště se dočkají obyvatelé a návštěvníci Litovle. Již dlouho nevyhovující areál dostane novou nerezovou vanu bazénu i dětské brouzdaliště.

Práce na přestavbě koupaliště začaly na podzim. GEOL provede polohopisné a výškopisné zaměření pro projekt stavby, následně pak vytyčovací práce.

Litovel na revitalizaci koupaliště dostala nedávno od Regionální rady "přiklepnuto" necelých dvacet milionů z evropských fondů. To však je jen něco málo přes polovinu z odhadovaných nákladů na základní modernizaci areálu.

srpen 2012
celková situace stavby Po téměř desetiletém úsilí se podařilo prosadit generální opravu mostu v Trusovicích u Benýškového, jehož současný stav je dlouhodobě katastrofální. Rekonstrukce bude řešit jak průjezdnost, tak i bezpečnost. Jde o akci, kterou plně hradí prostřednictvím Správy silnic Olomouckého kraje Olomoucký kraj ze svého rozpočtu.

Naše geodetická společnost se bude na stavbě podílet:

červen 2012
revitalizace sídliště - banner První etapa rekonstrukce sídliště Povel v Olomouci začala na počátku června. V okolí ulic Heyrovského, kpt. Jaroše, Finská a Janského se kácely stromy a frézovaly vozovky tak, aby na konci září získala část sídliště novou tvář.

Pro zhotovitele stavby, firmu HORSTAV Olomouc, provedla společnost GEOL vytyčování stavebních objektů a zaměření skutečného provedení stavby.

Součástí stavby byly i sadové úpravy, konečné terénní úpravy a také drobné objekty dětského hřiště a hřiště s fit prvky, kde si budou moci aktivně odpočinout i dospělí. Zeleně na sídlišti opravdu výrazně přibylo, stávávající zeleň nahradilo 144 ks vzrostlých stromů a 3 008 ks keřů a popínavých rostlin. Už v první etapě se také zvýšil počet parkovacích míst, a to zhruba o 40 stání. Některá mohli obyvatelé využívat ještě před dokončením prací.

březen 2012
práce GEOLu v areálu odtěžená zemina v areálu České dráhy zahájily sanaci objektů a zeminy v průmyslovém areálu v Brodku u Přerova, kde se původně nacházela továrna dehtových výrobků, asfaltu a výrobků na impregnaci dřeva. České dráhy získaly dotaci z prostředků Evropské unie na odstranění ekologické zátěže. Celkové předpokládané náklady dosáhnou výše 69,2 mil. korun.

V areálu se nachází dvě ohniska s masivní kontaminací zeminy organickými látkami s karcinogenním účinkem, což představuje vysoké nebezpečí pro životní prostředí. Zájmové území leží uvnitř Chráněné oblasti přirozené akumulace vod a sanací bude odstraněno riziko pro zdroje pitné vody.

V průběhu roku sdružení firem SYNER, AECOM CZ a GHE uskutečnilo demolici dílenských a skladových objektů a demontáž tovární drážní vlečky. Vedle odtěžení tisíců metrů kubických zeminy se počítá minimálně s 80 průzkumnými sondami do hloubky pěti metrů pro upřesnění rozsahu kontaminace.

Společnost GEOL zde provede tyto práce:

září 2011
kontrolní měření společnostní Geol Pod názvem ZŠ Heyrovského - sportujeme společně probíhá kompletní rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Heyrovského.

Společnost GEOL dodavateli stavby, společnosti HORSTAV Olomouc, zajišťuje vytyčovací práce, zaměření skutečného provedení stavby, kontrolní měření i vyhotovení geometrického plánu.

Stavba je spolufinancována z Regionálního operačního programu Střední Morava. Ukončení stavby je plánováno na říjen 2011.

srpen 2011
Hotel U parku - červenec 2011

V těchto dnech spolupracujeme na výstavbě Hotelu U parku. Stavební práce započaly demolicí původního objektu v březnu 2010, od ledna 2011 byla zahájena samotná výstavba nové budovy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Hotel U parku bude po dokončení poskytovat, pod mezinárodní značkou IBIS, cca 90 pokojů a 45 podzemních parkovacích míst. Termín dokončení je stanoven na červen 2012.

kontrolní měření společnostní GEOL

GEOL zhotoviteli stavby zajišťuje veškeré geodetické práce spojené s výstavbou a to především: