+420 603 539 605       geol.ol@seznam.cz
logo Geol

MAPOVACÍ PRÁCE

Vyhotovení mapového podkladu pro stavební projekt (polohopis a výškopis)

Cena za měrnou jednotku se pohybuje v rozsahu od 4 000 Kč do 14 000 Kč bez DPH v závislosti na typu terénu (zastavěný, částečně zastavěný apod.) a přehlednosti terénu (zalesněno, křoviny apod.). Měrná jednotka polohopisu a výškopisu je v tomto případě 1 hektar.

V ceně je zahrnuto připojení (zakreslení) platné katastrální mapy.

Dle požadavku objednatele jsme schopni zaměřit výškové úrovně nepřístupných částí budov (okenní paramety, římsy apod.).

Vyšetření a zakreslení průběhu inženýrských sítí podle dokumentace správců těchto sítí je fakturováno dle hodinové sazby.

Zaměření a zobrazení samostatného bodového prvku polohopisu

Na přání objednatele. Měrná jednotka 1 bod. Cena dle počtu.

Zaměření a zobrazení samostatného délkového prvku polohopisu

Na přání objednatele. Měrná jednotka 100 m. Cena dle počtu.